Technické zabezpečenie - rekonštrukcie, opravy, údržby

Kategória: Služby

technické zabezpečenie

Na základe rozhodnutia vlastníkov zabezpečujeme vykonanie potrebných rekonštrukcií a opráv na bytovom dome prostredníctvom subdodávateľských firiem. Havarijné stavy sú odstraňované do 24 hodín podľa druhu, no v prvom rade sa snažíme týmto stavom predchádzať a udržiavať spoločné zariadenia a priestory v dobrom technickom stave. Údržba ako revízie a pravidelné prehliadky a výmeny meračov sú vykonávané v zmysle platnej legislatívy.

Ak hľadáte viac informácií o vedení a správe účtovníctva bytových domov, kliknite tu...
Viac informácií o spravovaní bytových domov si prečítajte tu...
Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať, všetky kontakty nájdete tu...