Dokumenty pre vlastníkov a užívateľov bytov

Názov dokumentu PoznámkaStiahnuť tu...
Čestné vyhlásenie o počte bývajúcich osôb dokument Word dokument PDF
Preberací protokol bytu dokument Word dokument PDF
Dôležité kontakty PDF dokument PDF dokument dokument Word

Zákony a vyhlášky

Názov dokumentu PoznámkaStiahnuť tu...
Zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov URL odkaz URL odkaz
Zákon č. 182/1993 Z.z. o bytových domoch a nebytových priestoroch URL odkaz URL odkaz
Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov PDF dokument PDF dokument
VZN mesta Nitra o verejnom poriadku, č. 15/2007 PDF dokument PDF dokument
VZN mesta Nitra o celomestskej deratizácii, č. 1/2003 PDF dokument PDF dokument
Vyhláška ÚRSO PDF dokument PDF dokument
Dokument zobrazíte kliknutím na ikonku PDF alebo WORD ľavým tlačidlom myšky. Do počítača dokument stiahnete kliknutím pravým tlačidlom myšky a výberom "uložiť cieľ odkazu ako..."
dokumenty