Desatoro vlastníka

  • 1. Pri kúpe, výmene, zmene vlastníka bytu alebo nebytového priestoru som povinný túto skutočnosť ihneď nahlásiť správcovi / predsedovi SVB.
  • 2. Úpravy a rekonštrukcie bytu alebo nebytového priestoru začnem vykonávať až po obdržaní vyjadrenia od správcu / predsedu SVB na základe oznamovacej povinnosti.
  • 3. Spoločné priestory a zariadenia sú tiež mojim majetkom, chovám sa k nim ako k majetku za dverami bytu.
  • 4. Hlukom, hudbou a zápachom neobťažujem susedov v dome.
  • 5. Udržujem čistotu spoločných priestorov v dome a jeho okolí. Odpadové vrecia neodkladám pri dverách bytu.
  • 6. Pri odpočtoch meračov v byte si ich hodnoty riadne skontrolujem.
  • 7. Vo vykurovacom období regulujem teplotu na radiátoroch - neplytvám (ak odchádzam z domu do práce, znížim na menší stupeň a pod.) Pri vetraní bytu, znížim teplotu radiátora na 0.
  • 8. Po skončení vykurovacej sezóny otvorím termostatickú hlavicu na radiátory na maximum.
  • 9. Zmeny počtu osôb v byte som povinný bezodkladne ohlásiť správcovi/predsedovi SVB.
  • 10. Predpis zálohových platieb platím mesiac vopred a pravidelne.


desatoro vlastníka
Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať, všetky kontakty nájdete tu...