Cenník poplatkov

Základný správcovský poplatok

Správcovský poplatok predstavuje 6,50 EUR za bytovú jednotku mesačne a zahŕňa výkon správy, vedenie účtovníctva, technické zabezpečenie, vedenie bankového účtu, pravidelné odpočty meračov SV a TÚV, spracovanie vyúčtovania nákladov za predcházajúci rok, vyhotovenie potrebných tlačív vlastníkom ako napr. potvrdenie o veku domu, prehlásenie o nedoplatkoch pri prevode bytu a pod.

Ďalšie poplatky

1,50 € / mesačne
parkovné státie, garáž
300 € / jednorázovo
vybavovanie úveru
500 € / jednorázovo
vybavovanie štátnej dotácie Štátneho fondu rozvoja a bývania
Potrebujete viac informácií? Neváhajte ma kontaktovať, všetky kontakty nájdete tu...
cenník poplatkov