Naše referencie

Bytové domy

V súčasnosti spravujeme 13 bytových domov.

Spoločenstvá vlastníkov bytov

V súčasnosti spravujeme 4 spoločenstvá vlastníkov bytov.