pre bytové domy vykonávame tieto hlavné činnosti

vedenie a spracovávanie
účtovníctva pre bytové domy a SVB


správa a vedenie účtovníctva
 • každý bytový dom samostatne
 • program EasySVB
 • každý dom má samostatný účet
Čítať viac...

technické zabezpečenie
rekonštrukcie, opravy, údržby


opravy a údržby
 • vykonávanie rekonštrukcií a opráv
 • havarijné stavy do 24 hodín
 • prehliadky a údržby podľa legislatívy
Čítať viac...

spravovanie
bytových domov


správa domov
 • v zmysle zákona 182/1993 Z.z.
 • úvery z bánk alebo ŠFRB
 • 1x týždenne návšteva každého domu
Čítať viac...

Dopyt po správcoch

Miroslava Šipošová

Správa bytových domov ide v posledných rokoch ruka v ruke s boomom zatepľovania. Množstvo vlastníkov bytových domov v Nitre zverilo svoje byty správcom alebo správcovským spoločnostiam. Jednou z nich je aj správkyňa Miroslava Šipošová.

pracujeme aj pre tieto bytové domy

 • php
 • jquery
 • php
 • jquery
 • php
 • php
 • jquery
 • php
 • jquery