Vedenie a správa účtovníctva pre bytové domy a SVB

Kategória: Služby

vedenie a správa účtovníctva

Účtovníctvo vedieme pre každý bytový dom a SVB samostatne v programe EasySVB, kde spracovávame zálohové platby vlastníkov bytov, úhrady za služby a média, fond prevádzky, údržby a opráv, stavy meračov, počty osôb a vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok. Vytvárame predpisy zálohových platieb a ich prehľady s úhradami vlastníkov.
Každý bytový dom alebo SVB má vedený svoj samostaný účet v banke, podľa rozhodnutia vlastníkov.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať, všetky kontakty nájdete tu...