pre bytové domy vykonávame tieto hlavné činnosti

vedenie a spracovávanie
účtovníctva pre bytové domy a SVB


správa a vedenie účtovníctva
 • každý bytový dom samostatne
 • program EasySVB
 • každý dom má samostatný účet
Čítať viac...

technické zabezpečenie
rekonštrukcie, opravy, údržby


opravy a údržby
 • vykonávanie rekonštrukcií a opráv
 • havarijné stavy do 24 hodín
 • prehliadky a údržby podľa legislatívy
Čítať viac...

spravovanie
bytových domov


správa domov
 • v zmysle zákona 182/1993 Z.z.
 • úvery z bánk alebo ŠFRB
 • 1x týždenne návšteva každého domu
Čítať viac...
technické zabezpečenie

Na základe rozhodnutia vlastníkov zabezpečujeme vykonanie potrebných rekonštrukcií a opráv na bytovom dome prostredníctvom subdodávateľských firiem. Havarijné stavy sú odstraňované do 24 hodín podľa druhu, no v prvom rade sa snažíme týmto stavom predchádzať a udržiavať spoločné zariadenia a priestory v dobrom technickom stave. Údržba ako revízie a pravidelné prehliadky a výmeny meračov sú vykonávané v zmysle platnej legislatívy.

Ak hľadáte viac informácií o vedení a správe účtovníctva bytových domov, kliknite tu...
Viac informácií o spravovaní bytových domov si prečítajte tu...
Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať, všetky kontakty nájdete tu...

pracujeme aj pre tieto bytové domy

 • php
 • jquery
 • php
 • jquery
 • php
 • php
 • jquery
 • php
 • jquery